- COREMATIC, 2015

Idź do spisu treści

Menu główne

  • projektowanie wielobranżowe i koncepcje w zakresie:


- kotłownie gazowe, olejowe, opalane paliwem stałym, biomasĄ,
- w
Ęzły cieplne jedno i wielofunkcyjne,
- odnawialne
źródła energii, w tym:
   - instalacje kolektorów słonecznych,
   - instalacje fotowoltaiczne,
   - pompy ciepła,
   - energetyka wiatrowa,
- klimatyzacja i wentylacja,
- instalacje sanitarne wewn
Ętrzne,
- instalacje centralnego ogrzewania i c.w.u.
- sieci i przył
Ącza ciepłownicze,
- sieci i przył
Ącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociĄgowe,
- sieci i przył
Ącza elektroenergetyczne,
- sieci i przył
Ącza gazowe.


  • audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej


zlecone zadania realizujemy kompleksowo, Ącznie z pozyskaniem wszystkich niezbĘdnych warunków, opinii i uzgodnieŃ.

skorzystaj z formularza zapytania ofertowego


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego