- COREMATIC, 2015

Idź do spisu treści

Menu główne

 

- TERMOMODERNIZACJA:

 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALA IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI (M.IN. DOCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHÓW, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 680 KW, INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH O POW. 300 M2)

 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW ZESPOŁU SZPITALNEGO W NAMYSŁOWIE (M.IN. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 680 KW, PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O. I C.W.U.)

 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KATOWICACH (M.IN. DOCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHÓW, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, AUDYT ENERGETYCZNY, WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O., PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO TRZYFUNKCYJNEGO O MOCY 1,3 MW)

 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW GMINNYCH W DASZYNIE I BUDOWA ŹRÓDŁA CIEPŁA OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 600 KW, BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU (M.IN. BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 300 KW, INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH O POW. ZABUDOWY 148 M2)


- ŹRÓDŁA CIEPŁA, SIECI CIEPLNE I ENERGETYKA ODNAWIALNA:

 • PROJEKT BUDOWY KOTŁOWNI O MOCY 400 KW OPALANEJ EKOGROSZKIEM - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 W KATOWICACH

 • PROJEKT BUDOWY ŹRÓDŁA CIEPŁA O MOCY 3000 KW OPALANEGO SŁOMĄ I BUDOWY SIECI CIEPLNEJ - KSIĘŻY LAS

 • PROJEKT ZABUDOWY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH O POWIERZCHNI 240 I 301 M2 DLA SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELACH OPOLSKICH

 • PROJEKT BUDOWY ŹRÓDŁA CIEPŁA OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 1000 KW, SIECI CIEPLNEJ O DŁ. 1000 MB, ZABUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH O POW. 57 M2 I ROZBUDOWY KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ O MOCY 590 KW W MIŁKOWICACH

 • OPRACOWANIE WARIANTOWEJ KONCEPCJI PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ, PROJEKT BUDOWY PREIZOLOWANEJ SIECI CIEPLNEJ O DŁ. OK. 1000 MB, PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 3000 KW Z DOSTOSOWANIEM DO ZABUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ O MOCY 200 KW, PROJEKT ZABUDOWY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - ŁZUK ŁÓDŹ

 • PROJEKT INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCEJ ENERGIĘ ODNAWIALNĄ - ZABUDOWA GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA O MOCY 300 KW DLA CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU W STRZELCACH OPOLSKICH

 • PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNI WĘGLOWYCH NA KOTŁOWNIE GAZOWO-OLEJOWE O MOCACH 300 KW DLA DWÓCH PRZYCHODNI W NOWYM SĄCZU

 • PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNI OPALANYCH GAZEM NA KOTŁOWNIE OPALANE BIOMASĄ (ZAKRES MOCY 90-250 KW) - DLA 9 OBIEKTÓW GMINNYCH, CIESZANÓW

 • PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI CIEPNYCH KANAŁOWYCH O DŁ. OK. 1100 MB NA PREIZOLOWANE - INWESTOR DALKIA WARSZAWA S.A.

 • PROJEKT BUDOWY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH O POWIERZCHNI 1000 M2 - INWESTOR WSS NR 5 W SOSNOWCU

 • PROJEKT BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA 7 OBIEKTÓW DPS - ZAKRES MOCY 8-40 KWP - INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 • PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE LIKWIDACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH GRUPOWYCH I BUDOWA INDYWIDUALNYCH WĘZŁÓW JEDNO- I WIELOFUNKCYJNYCH - OK. 100 SZT. (INWESTOR DALKIA WARSZAWA S.A.)

 • PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE BUDOWY SIECI CIEPLNYCH WYSOKOPARAMETROWYCH (INWESTOR DALKIA WARSZAWA S.A.)


- OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

 • PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH I POMPOWYCH W RAFINERII:

- MODERNIZACJA OBIEGÓW RUROCIĄGÓW DO MAGAZYNOWANIA SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW I PRODUKTÓW
 ĄCZNA DŁUGOŚĆ RUROCIĄGÓW OK. 5 KM). RUROCIĄGI O ŚREDNICACH NOMINALNYCH 40, 50, 80 MM
- PRZEBUDOWA I BUDOWA ESTAKADY RUROCIĄGÓW SUROWCOWYCH I PRODUKTOWYCH
- MODERNIZACJA UKŁADÓW DO MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW I SUROWCÓW
- MODERNIZACJA ZESPOŁÓW POMPOWYCH WRAZ ZE STEROWANIEM I AKPIA


 • MODERNIZACJA UKŁADU RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH OD DN 300 DO DN 600 W STACJI SPRĘŻAREK:

- WYMIANA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH, WYDMUCHOWYCH I ROZRUCHOWYCH
- WYMIANA ARMATURY REGULACYJNEJ, ODCINAJĄCEJ I ODWADNIAJĄCEJ
- WYMIANA ROZDZIELACZY SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- WYMIANA ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA


 • PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA POWIETRZA WDECHOWEGO DLA SZYBU:

- STRUMIEŃ POWIETRZA WDECHOWEGO DO OGRZANIA 12000 M 3/MIN
- INSTALACJA GRZEWCZA ZŁOŻONA Z DWÓCH ZESPOŁÓW NAGRZEWNIC ZASILANYCH WODĄ O TEMP. 135  OC/ 65  OC I O MOCY CIEPLNEJ OK. 6280 KW
- 2 WENTYLATORY WPW-125/1.4 A Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM O MOCY 55 KW
- SIEĆ WODY GRZEWCZEJ DN 200
- APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA


 • PROJEKT KOTŁOWNI PAROWEJ:

- 3 KOTŁY PAROWE LOOS UL-S 12000 O WYDAJNOŚCI 36 T/H PARY NASYCONEJ O CIŚNIENIU 0.6 MPA
- I TEMP. 167.7  OC WYPOSAŻONE W PALNIKI GAZOWO-OLEJOWE
- PALIWO PODSTAWOWE - GAZ ZIEMNY GZ-50, PALIWO REZERWOWE – OLEJ OPAŁOWY LEKKI
- GAZOCIĄG ZASILAJĄCY DN200 OD STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ GAZU DO KOTŁOWNI
- INSTALACJA OLEJOWA Z PODZIEMNEGO ZBIORNIKA DWUPŁASZCZOWEGO O POJEMNOŚCI 100 M 3 I RUROCIĄGU DN50 ZASILAJĄCEGO  KOTŁOWNIĘ
- INSTALACJA UZDATNIANIA I ODGAZOWANIA TERMICZNEGO WODY O WYDAJNOŚCI OK. 6 - 40 T/H
- INSTALACJA PAROWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA DO SPALANIA I WENTYLACJI
- UKŁAD ODMULANIA I ODSALANIA KOTŁÓW
- UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZAGROŻENIEM WYBUCHEM
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA
- OPERAT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


 • PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI UKŁADU ZASILANIA KOTŁÓW PAROWYCH OR-35:

- RUROCIĄG DN125 KONDENSATU Z WYMIENNIKÓW C.O.
- RUROCIĄGI DN100 UZUPEŁNIAJĄCEJ WODY ZMIĘKCZONEJ
- RUROCIĄGI DN80 KONDENSATU POWROTNEGO
- RUROCIĄGI DN80 ODPOWIETRZAJĄCE INSTALACJE ODGAZOWANIA WODY
- RUROCIĄGI DN200 ŁĄCZĄCE ZBIORNIKI WODY ZASILAJĄCEJ Z POMPAMI KSB
- RUROCIĄG DN150 PARY ZASILAJĄCEJ ZBIORNIKI WODY Z ODGAZOWYWACZAMI


- BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW:

 • PROJEKT WIELOBRANŻOWY PRZEBUDOWY I DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO SZPITALA POWIATOWEGO W LEŻAJSKU

 • PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYCHODNI I ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNO-URAZOWEGO I ROZBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNO-URAZOWEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH (M.IN. PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ, PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O., C.W.U. I WOD.-KAN., PRZEKŁADKI UBROJENIA)

 • PROJEKT WIELOBRANŻOWY BUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DLA GMINY TARNOWO PODGÓRNE (M.IN. INSTALACJA POMP CIEPŁA, FOTOWOLTAICZNA, INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, UZBROJENIE TERENU I PRZEKŁADKI UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO)
NAJEDŹ KURSOREM,
ABY ZATRZYMAĆ
PRZEWIJANIE LISTY

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego