- COREMATIC, 2015

Idź do spisu treści

Menu główne

 Formuła zaprojektuj/wybuduj znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy Zamawiający nie dysponuje szczegółową koncepcją planowanej inwestycji.
System ten minimalizuje ryzyko związane z projektowaniem i roszczeniami z tytułu wadliwiej lub niekompletnej, lub zawierająceJ nieoptymalne rozwiązania dokumentacji projektowej i pozwala dostosować branże zarówno pod konkretnego dostawcę, jak i wykonawcę przygotowanego sprzętowo i technicznie do realizacji konkretnych zadań. Formuła zaprojektuj/wybuduj zmniejsza zatem ryzyko dla Inwestora.

Zapraszamy do współpracy w formule zaprojektuj/wybuduj.  


.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego